မြန္​ျပည္​နယ္​ ​ေရ​ေဘး လွဴဒါန္​းမႈ

အိုလမာ အစၥလာမ္ သာသနာပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္မြန္ျပည္နယ္ေရေဘးကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ေပးပို႔လွဴဒါန္းေသာ အလွဴေငြက်ပ္ သိန္းငါးဆယ္ကို မြန္ျပည္နယ္အိုလမာအစၥလာမ္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ားအဖဲြ႕ခဲြဥကၠဌႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခ့ဲပါသည္။